Over ons

Het NProject is net als het KidsProject een initiatief van Stichting Boogaard Modelspoor.

 

De stichting heeft ten doel: 

1: Het geven van de gelegenheid tot en de beoefening van (model)spoorhobby en voorts alhetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 2: De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het organiseren van cursussen en lessen voor de (model)spoorhobby;
  • het organiseren en houden van (model)spoorevenementen;
  • productie en restauratie van Spoorgebonden voertuigen;
  • het geven van voorlichting door middel van het publiceren van een website;
  • de stichting heeft niet ten doel het maken van winst en beoogt een instelling van openbaar nut te zijn.

3: Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • het door de oprichter tot verwezenlijking van het stichtingsdoel bestemde bedrag;
  • subsidies en donaties;
  • schenkingen, legaten en erfstellingen, welke erfstellingen alleen beneficiair mogen worden aanvaard;
  • alle andere verkrijgingen en baten.

Aldus vastgelegd door mr M.G. Biemand-van-Donkelaar, Notaris te Oudewater, in de notariële akte inzake de Stichting Boogaard Modelspoor, statutair gevestigd te Meppel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.