NProject

modeltreinen 0

Cookie verklaring

Op 1 juni 2012 ging de nieuwe telecomwet in werking. Deze wet verplicht het dat op iedere website melding wordt gedaan van het gebruik van cookies. Dus bij deze:

0

Over ons

Het NProject is net als het KidsProject een initiatief van Stichting Boogaard Modelspoor.   De stichting heeft ten doel:  1: Het geven van de gelegenheid tot en de beoefening van (model)spoorhobby en voorts alhetgeen...