NProject

Over ons 0

Over ons

Het NProject is net als het KidsProject een initiatief van Stichting Boogaard Modelspoor.   De stichting heeft ten doel:  1: Het geven van de gelegenheid tot en de beoefening van (model)spoorhobby en voorts alhetgeen...