Modelspoor Museum Sneek foto’s

Zie: https://www.nproject.org/nl/musea/het-nationaal-modelspoor-museum-in-sneek/ voor een bezoekverslag.